Välkomna till Spelmansstämma i Flymens Hembygdsgård
17 Augusti 2019 med början kl 14.00.
Allspel och framträdanden av spelgrupper och enskilda spelmän.
 Flymens Hembygdsförening säljer mat samt kaffe och bröd.
Plats finns för uppställning av husvagnar och husbilar.
Arrangör: Flymens Hembygdsförening
Kontaktpersoner: Ingmar Söderström, tel 0457 66 773, 070 960 97 31
Leif Larsson, tel 0455 36 11 48
Ayamonn Andersson, tel 0455 36 30 88